top of page

privacy policy

Fitte Privacy Policy

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst herzien en gewijzigd op 19-09-2023.

 

Onze Privacyverklaring beschrijft en is van toepassing op de zakelijke activiteiten van Fitte, waaronder, maar niet beperkt tot, het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van bezoekers, gebruikers en klanten van de Fitte-website. Deze Verklaring heeft betrekking op elke interactie tussen hen en de communicatiekanalen van Fitte, zowel online via de website en sociale media-accounts als offline via eventueel gespecificeerde activiteiten en andere mogelijke diensten.

 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie volgens deze Privacyverklaring.

 

Het respectvol en wettig behandelen van onze klanten is van groot belang voor Fitte, evenals de transparante communicatie over hoe we uw privacy en persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Deze Privacyverklaring beschrijft gedetailleerd hoe we deze bescherming en beveiliging waarborgen. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU 2016/679), de California Consumer Privacy Act en/of andere lokale privacywetten (indien van toepassing).

 

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om veranderingen in privacywetten weer te geven. Om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van onze updates, zullen we eventuele wijzigingen communiceren via e-mail.

 

1. Definities

 

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring:

 

- "Account" betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
"Bedrijf", ook aangeduid als "ons", "wij", "onze", verwijst naar Fitte. Voor de doeleinden van de AVG is het Bedrijf de Verwerkingsverantwoordelijke.

- "Cookies" zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast vele andere toepassingen.
"Verwerkingsverantwoordelijke", voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
- "Apparaat" betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
- "Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie met betrekking tot u, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
- "Dienst" verwijst naar de Website.
- "Dienstverlener" betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingehuurd om de Dienst te faciliteren, om de Dienst namens het Bedrijf te leveren, om diensten met betrekking tot de Dienst uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Dienst. Voor de doeleinden van de AVG worden Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.
- "Gebruiksgegevens" verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
- "Website" verwijst naar Fitte bereikbaar via www.findyourfitte.com.
- "U", ook aangeduid als "uw", "websitebezoeker", "gebruiker", "consument", "klant", verwijst naar de individuele consument die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens wie een dergelijke individuele toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, zoals van toepassing. Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan naar u worden verwezen als de Betrokkene of de Gebruiker, aangezien u de individuele gebruiker van de Dienst bent.

 

2. Uw Persoonsgegevens

 

Bij het gebruik van onze dienst kan Fitte u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot:

 

- Voornaam en achternaam

- Volledig adres: straatnaam en -nummer, provincie, postcode, stad, land

- E-mailadres

- Gebruiksgegevens

 

2.1 Gebruiksgegevens

 

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de dienst. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatie en andere diagnostische gegevens.

 

Wanneer u toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw unieke mobiele apparaat-ID, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke

 

 apparaatidentificatie en andere diagnostische gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat.

 

2.2 Volgtechnologieën

 

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte volgtechnologieën zijn onder andere beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen omvatten:

 

- Cookies of browsercookies: een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment aan te passen. U kunt dit doen via de knop "cookie-instellingen" aan de linkerkant onderaan het scherm, waar u elk type cookie kunt in- of uitschakelen. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor een werkende website en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze dienst niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast om cookies te weigeren, kan onze dienst cookies gebruiken.

 

- Webbeacon: Bepaalde delen van onze dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbeacons (ook wel aangeduid als clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs), die het bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, en voor andere gerelateerde website-statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de integriteit van het systeem en de server).

 

Voor meer informatie over ons cookiebeleid kunt u verwijzen naar onze Cookie-toestemmingsovereenkomst.

 

3. Gebruik van uw Persoonsgegevens

 

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

- Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.

- Voor het beheer van uw account: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, geven u toegang tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.

- Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van de koopovereenkomst voor de producten, items of diensten die u via de Dienst hebt gekocht of enige andere overeenkomst met ons via de Dienst.

- Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail of andere equivalentie vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van mobiele applicaties met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer nodig of redelijk voor hun implementatie.

- Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

- Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

- Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen van het bedrijf, financiering of overname van ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te evalueren of uit te voeren, hetzij als lopende zaak hetzij als onderdeel van faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens die wij over onze dienstgebruikers bewaren, tot de overgedragen activa behoren.

- Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze dienst, producten, marketing en uw ervaring.

 

We kunnen uw Persoonsgegevens delen in situaties zoals de volgende:

- Met Dienstverleners: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, voor betalingsverwerking en om contact met u op te nemen.

- Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen van het Bedrijf, financiering of overname van ons bedrijf geheel of gedeeltelijk door een ander bedrijf.

- Met zakenpartners: We kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

- Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke informatie alleen voor andere doeleinden openbaar maken met uw toestemming.

 

3.1 Bewaring van uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren zolang dit nodig is voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken in de mate die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

 

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens alleen intern bewaren voor analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

 

Als het Bedrijf wordt verzocht om enige Persoonsgegevens te verwijderen, zullen we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op tijd reageren, maar zijn we afhankelijk van onze Gegevensverwerker (Wix Ltd.) voor uiteindelijke verwijdering.

 

3.2 Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt op de bedrijfslocaties van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

 

Uw toestemming voor deze Privacyverklaring, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

 

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met deze Privacyverklaring, en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

3.3 Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

3.3.1 Bedrijfstransacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kan uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen aan een ander Privacybeleid.

 

3.3.2 Wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

3.3.3 Andere Wettelijke Vereisten

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen, mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen en te verdedigen tegen juridische aansprakelijkheid.

 

3.4 Beveiliging van uw Persoonsgegevens

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar bedenk dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen.

 

3.5 Verwerking van uw Persoonsgegevens

De Dienstverleners die we gebruiken, hebben toegang tot uw Persoonsgegevens. Deze derde leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en overdragen informatie over uw activiteit op onze Dienst in overeenstemming met hun Privacybeleid.

3.5.1 Gegevensverwerker

De Dienstverleners die we gebruiken, hebben toegang tot uw Persoonsgegevens. Onze Dienst is afhankelijk van het platform van Wix Ltd, en zij treden op als onze Gegevensverwerker. De gegevens worden opgeslagen in datacenters in de VS, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan en Israël. Verwerking vindt plaats in de EU, Israël en andere landen of gebieden die de EU heeft goedgekeurd.

 

3.5.2 Analyse

We gebruiken externe dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren:

- Google Analytics

 

3.5.3 E-mailmarketing

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze communicaties van ons door de afmeldlink of instructies te volgen die worden verstrekt in elke e-mail die we verzenden of door contact met ons op te nemen.

3.5.4 Betalingen
Wij bieden betaalde producten en/of diensten binnen de dienst en daarom maken we gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers). Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze betalingsverwerkers van derden, waarvan het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen ervoor te zorgen dat betalingsinformatie veilig wordt verwerkt. Dergelijke dienstverleners van derden kunnen zijn:
•    VISA
•    MasterCard
•    PayPal
•    iDeal
•    Klarna

3.5.5 Transport en logistiek
We maken gebruik van dienstverleners van derden om onze producten aan u te leveren. Daarom delen we enkele van uw Persoonsgegevens met hen, zoals naam en adres, om uw Bestelling te kunnen vervullen. Alle betrokken vervoerders treden op als onafhankelijke gegevensbeheerders, verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. In geval van vragen met betrekking tot hoe zij uw Persoonsgegevens verwerken, raadpleeg de privacyverklaring op de website van de desbetreffende vervoerder. U kunt de vervoerder die uw levering uitvoert vinden in de meldingsmail over de status van uw Bestelling. Dergelijke dienstverleners van derden kunnen zijn:
•    PostNL
•    DHL
•    UPS

 

4.    GDPR

4.1 Wettelijke Grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens onder de GDPR
Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:
•    Toestemming: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.
•    Uitvoering van een overeenkomst: het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
•    Wettelijke verplichtingen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
•    Vitale belangen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
•    Publieke belangen: het verwerken van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van officiële autoriteit die aan het Bedrijf is toegekend.
•    Gerechtvaardigde belangen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door het Bedrijf worden nagestreefd.

In elk geval zal het Bedrijf u graag helpen om de specifieke wettelijke grondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.

4.2 Uw Rechten Onder de GDPR
Het Bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te respecteren en u de mogelijkheid te bieden uw rechten uit te oefenen. U heeft onder dit Privacybeleid en volgens de wet, als u zich in de EU bevindt, het recht om:
•    Toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens. Het recht om toegang te vragen tot, uw informatie bij te werken of te laten verwijderen die we over u hebben. Wanneer mogelijk kunt u direct binnen uw accountinstellingen toegang krijgen tot, bijwerken of verwijdering van uw Persoonsgegevens aanvragen. Als u deze handelingen zelf niet kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op voor assistentie. Dit stelt u ook in staat om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren.
•    Correctie van de Persoonsgegevens die we over u bewaren aan te vragen. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste informatie die we over u bewaren te laten corrigeren.
•    Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op gerechtvaardigd belang als de wettelijke basis voor onze verwerking en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
•    Verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen. U heeft het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten.
•    Overdracht van uw Persoonsgegevens aan te vragen. Wij zullen uw Persoonsgegevens aan u of aan een door u gekozen derde verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of waarvoor we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.
•    Uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

4.3 Uitoefening van Uw GDPR Gegevensbeschermingsrechten
U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen we ons best doen om zo snel mogelijk te reageren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u, als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, contact opnemen met de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de EER.

 

5. Privacy van Kinderen

Onze Dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen. Als we voor de verwerking van uw informatie afhankelijk moeten zijn van toestemming als wettelijke basis en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouder vereisen voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

6. Links naar Andere Websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de website van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van andere websites van derden.

7. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u ook informeren via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Dienst voordat de wijziging van kracht wordt en de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid periodiek te controleren op wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

8. Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, moedigen wij u aan om contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen naar info@findyourfitte.com.

Fitte Privacy Policy

This Privacy Policy has been reviewed and amended last on 19-09-2023.

 

Our Privacy Policy describes and applies to the business activities of Fitte, which include but are not limited to, the collection and processing of personal data of Fitte website visitors, users and customers. This Policy concerns any interaction between them and Fitte communication channels, online through its website and social media accounts, offline through any to be specified activities, and other potential services.

 

We use your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

 

The respectful and law-abiding handling of our customers is of great importance to Fitte, as well as the transparent communication of how we protect and secure your privacy and personal data. This Privacy Policy describes in detail how we ensure this protection and security. We process personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation (EU 2016/679), the California Consumer Privacy Act and/or any other local privacy laws (when applicable).

 

This Privacy Policy is updated regularly to reflect changes made to privacy laws. To ensure you are familiar with our updates, we will communicate any changes made through e-mail.

 

1. Definitions

 

For the purpose of this Privacy Policy:

 • “Account” means a unique account created for you to access our Service or parts of our Service.

 • “Company”, also referred to as “us”, “we”, “our”, refers to Fitte. For the purpose of the GDPR, the Company is the Data Controller.

 • "Cookies" are small files that are placed on your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of your browsing history on that website among its many uses.

 • "Data Controller", for the purposes of the GDPR (General Data Protection Regulation), refers to the Company as the legal person which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of Personal Data.

 • "Device" means any device that can access the Service such as a computer, a cell phone or a digital tablet.

 • "Personal Data" is any information that relates to an identified or identifiable individual. For the purposes of GDPR, Personal Data means any information relating to you such as a name, an identification number, location data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.

 • "Service" refers to the Website.

 • "Service Provider" means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used. For the purpose of the GDPR, Service Providers are considered Data Processors.

 • "Usage Data" refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • "You", also referred to as “your”, “site visitor”, “user”, “consumer”, “customer”,  refers to the individual consumer accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable. Under GDPR (General Data Protection Regulation), You can be referred to as the Data Subject or as the User as you are the individual using the Service.

 

2. Your Personal Data

 

While using our service, Fitte may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • First and last name

 • Full address: street name and number, province, zip/postal code, city, country

 • E-mail address

 • Usage Data

 

2.1 Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the service. Usage Data may include information such as your device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

 

When you access the service by or through a mobile device, we may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browser you use, unique device identifiers and other diagnostic data. We may also collect information that your browser sends whenever you visit our service or when you access the service by or through a mobile device.

 

2.2 Tracking Technologies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on our service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our service. The technologies we use may include:

 • Cookies or Browser Cookies: a cookie is a small file placed on your device. You can instruct your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. It is your right to be able to adjust your permission at any point in time. You are able to do so via the “cookie settings” button on the bottom left side of the screen and you will be able to turn each cookie type on or off. Essential cookies are requisite of a working website and therefore cannot be turned off. However, if you do not accept Cookies, you may not be able to use some parts of our service. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse Cookies, our service may use Cookies.

 • Web Beacon: Certain sections of our service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

 

For more information on our cookie policy, please refer to our Cookie Consent Agreement.

 

3. Use of Your Personal Data

 

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

 • To manage your account: to manage your registration as a user of the Service. The Personal Data you provide can give you access to different functionalities of the Service that are available to you as a registered user.

 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or Services you have purchased or of any other contract with us through the Service.

 • To contact you: to contact you by email or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted Services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

 • To provide you with news, special offers and general information about other goods, Services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless you have opted not to receive such information.

 • To manage your requests: to attend and manage your requests to us.

 • For business transfers: we may use your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by us about our Service users is among the assets transferred.

 • For other purposes: we may use your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, marketing and your experience.

 

We may share your Personal Data in situations such as the following:

 • With Service Providers: we may share your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, for payment processing, to contact you.

 • For business transfers: We may share or transfer your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.

 • With business partners: We may share your information with our business partners to offer you certain products, services or promotions.

 • With your consent: We may disclose your personal information for any other purpose with your consent only.

 

3.1 Retention of Your Personal Data

The Company will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

 

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes only. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

 

If the Company is requested to remove any Personal Data, we will respond in a timely manner in accordance with applicable law, however, are reliant on our Data Processor (Wix Ltd.) for eventual removal. 

 

3.2 Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

 

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

 

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

 

3.3 Disclosure of Your Personal Data

3.3.1 Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred. We will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

 

3.3.2 Law Enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

 

3.3.3 Other Legal Requirements

The Company may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation

 • Protect and defend the rights or property of the Company

 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

 • Protect the personal safety of users of the Service or the public

 • Protect against legal liability

3.4 Security of Your Personal Data

The security of your Personal Data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

 

3.5 Processing of Your Personal Data

The Service Providers we use may have access to your Personal Data. These third-party vendors collect, store, use, process and transfer information about your activity on our Service in accordance with their Privacy Policies.

 

3.5.1 Data Processor
The Service Providers we make use of may have access to your Personal Data. Our Service is reliant on the Wix Ltd platform, and they act as our Data Processor. The data is stored in data centers in USA, Ireland, South Korea, Taiwan, and Israel. Processing takes place in EU, Israel, and other country or territory that the EU has approved.

 

3.5.2 Analytics

We use third-party service providers to monitor and analyze the use of our Service:

 • Google Analytics

 

3.5.3 E-mail Marketing

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt-out of receiving any, or all, of these communications from us any time by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send or by contacting us.

 

3.5.4 Payments

We provide paid products and/or services within the service and therefore we use third-party services for payment processing (e.g. payment processors). We will not store or collect your payment card details. That information is provided directly to our third-party payment processors whose use of your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information. Such third-party service providers may be:

 • VISA

 • MasterCard

 • PayPal

 • iDeal

 • Klarna

 

3.5.5 Transport and logistics

We use third-party service providers to deliver our products to you. We will therefore share some of your Personal Data with them, such as name and address, in order to fulfill your Order. All carriers involved act as independent data controllers, responsible for processing your Personal Data. In case of any questions relating to how they process your Personal Data, please consult the privacy statement on the Web Site of the respective carrier. You can find the carrier fulfilling your delivery in the notification e-mail about the status of your Order. Such third-party service providers might be:

 • PostNL

 • DHL

 • UPS

 

4. GDPR

 

4.1 Legal Basis for Processing Personal Data Under GDPR

We may process Personal Data under the following conditions:

 • Consent: you have given your consent for processing Personal Data for one or more specific purposes.

 • Performance of a contract: provision of Personal Data is necessary for the performance of an agreement with you and/or for any pre-contractual obligations thereof.

 • Legal obligations: processing Personal Data is necessary for compliance with a legal obligation to which the Company is subject.

 • Vital interests: processing Personal Data is necessary in order to protect your vital interests or of another natural person.

 • Public interests: processing Personal Data is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company.

 • Legitimate interests: processing Personal Data is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company.

 

In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

 

4.2 Your Rights Under GDPR

The Company undertakes to respect the confidentiality of your Personal Data and to guarantee you can exercise your rights. You have the right under this Privacy Policy, and by law if you are within the EU, to:

 • Request access to your Personal Data. The right to access, update or delete the information we have on you. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of your Personal Data directly within your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact us to assist you. This also enables you to receive a copy of the Personal Data we hold about you.

 • Request correction of the Personal Data that we hold about you. You have the right to have any incomplete or inaccurate information we hold about you corrected.

 • Object to processing of your Personal Data. This right exists where we are relying on a legitimate interest as the legal basis for our processing and there is something about your particular situation, which makes you want to object to our processing of your Personal Data on this ground. You also have the right to object where we are processing your Personal Data for direct marketing purposes.

 • Request erasure of your Personal Data. You have the right to ask us to delete or remove Personal Data when there is no good reason for us to continue processing it.

 • Request the transfer of your Personal Data. We will provide to you, or to a third-party you have chosen, your Personal Data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note that this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.

 • Withdraw your consent. You have the right to withdraw your consent on using your Personal Data. If you withdraw your consent, we may not be able to provide you with access to certain specific functionalities of the Service.

 

4.3 Exercising Your GDPR Data Protection Rights

You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by contacting us. Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests. If you make a request, we will try our best to respond to you as soon as possible. You have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. For more information, if you are in the European Economic Area (EEA), please contact your local data protection authority in the EEA.

 

5. Children’s Privacy

 

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, we will take steps to remove that information from our servers. If we need to rely on consent as a legal basis for processing your information and your country requires consent from a parent, we may require your parent's consent before we collect and use that information.

 

6. Links to Other Websites

 

Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

 

7. Changes to this Privacy Policy

 

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page, we will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

 

8. Contact Us

 

If you have any questions, comments, or suggestions you are encouraged to contact us by sending us an e-mail to info@findyourfitte.com.

bottom of page